พิธีสถาปนาศาสนาจารย์ องค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์ องค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์ องค์กรคริสตจักรแสงสว่างของพระคริสต์ ภายใต้มูลนิธีเดอะเลิฟลี่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2019 คริสตจักรความรักของพระเจ้า...