พันธกิจ โครงการ “ให้ด้วยรัก” 7 พ.ค. 63

พันธกิจ โครงการ “ให้ด้วยรัก” 7 พ.ค. 63

  มูลนิธิเดอะเลิฟลี่และองค์กรแสงสว่างของพระคริสต์ ได้นำอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับคนไร้บ้าน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปทุมธานี...