Giving

“ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน ทั้งด้วยการอธิษฐานและการถวายทรัพย์ โปรดระลึกถึงและสนับสนุนพันธกิจของเราต่อไป”

บัญชี “มูลนิธิเดอะเลิฟลี่” ธนาคารออมสิน
สาขา ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
เลขที่บัญชี 020302984537

สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเดอะเลิฟลี่

ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 081 870 5896